0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta per a l'avaluació del Marc de Competències per a educadors i educadores STE(A)M

El projecte STEAMonEdu: “Desenvolupament de competències d'educadors STE(A)M a través de comunitats i eines digitals” té com a objectiu augmentar l'adopció i l'impacte de l'educació STE(A)M invertint en la comunitat de persones interessades i en el desenvolupament professional de les persones educadores. A aquest efecte, aquesta enquesta té com a objectiu validar i possiblement millorar el Marc de Competència per a educadors STE(A)M.

Convidem a persones educadores, investigadores, gerents / directores escolars i legisladores de tots els nivells de l'educació, de diferents organitzacions i regions geogràfiques, a participar en aquesta enquesta.

El projecte STEAMonEdu està cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa Erasmus+ de la Unió Europea (Acord de projecte de cooperació prospectiva n°: 612911 Projecte n°: 612911-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-*FORWARD).

Més informació sobre el projecte en https://steamonedu.eu.

Hi ha 49 preguntes en aquesta enquesta.